Dies: 20 i 21 de novembre 2012    - De 8:30 h a 17:30 h

IMATGES CURS  GRATUÏT DE RECICLATGE DE PROFESSIONALS 

VEURE AQUÍ

 

Tipus de curs: Teòric i pràctic.

Durada:  2 dies matí i tarda. (16 hores lectives)

Nº d’assistents: 8 persones com a màxim.

A qui va dirigit: Professionals de la construcció, paletes, guixaires, fusters, etc.

Contingut:          

  • Presentació.                       
  • Presentació de la gamma bàsica de productes Knauf. Característiques i aplicacions.
  • Presentació dels sistemes constructius bàsics: envans, extradossats i sostres. Característiques tècniques, aplicacions i instal·lació.
  • Tractament de juntes en els sistemes de placa de guix laminat.
  • Folrat d’instal·lacions.
  • Reparacions en els sistemes de placa de guix laminat.
  • Acabat dels sistemes de placa de guix laminat.
  • Realització pràctica, dels assistents al curs, d’un envà, un extradossat autoportant, un sostre continu, el tractament de juntes dels diferents sistemes, folrat d’instal·lacions de sostre i reparació d’un envà.
  • Precs i preguntes.
  • S’entregarà un certificat de participació als assistents al curs.

                                                            

INSCRIPCIONS:     938221898        //  pep@rial.cat  queralt@rial.cat           

Lloc:   Polígon industrial la Valldan

            Camí de la garreta, parcel·la 71

            08600 – Berga