• Manteniment i gestió del servei d'abastament d'aigua potable del municipi de Casserres.

 

       Telèfon avaries: 608283870

                           Telèfon atenció client:   938221898