POLÍTICA DE QUALITAT

Aïllaments i Instal.lacions Rial, SL té implantat un sistema de Gestió Integrat de Gestió de la Qualitat, basat en els requisits establerts a la norma UNE-EN ISO 9001:2015, amb l’objectiu de promoure la millora contínua del processos i el pensament basat en riscos a totes les nostres activitats i de la qualitat dels nostres serveis. 

La implantació d’un Sistema de Gestió de la Qualitat és un element fonamental per demostrar el compromís que té, Aïllaments i Instal.lacions Rial, SL, amb la qualitat  i professionalitat dels nostres serveis. 

L’empresa pren com a compromís essencial el compliment dels requisits de les normes i de millorar contínuament l’eficàcia del Sistema Integrat de Gestió. 

La Política de qualitat d’Aïllaments i Instal.lacions Rial,  SL, es basa en els següents objectius: 

1.- Maximitzar la satisfacció dels clients. 

2.- Millora contínua dels procesos de gestió i en general de tots els àmbits de la gestió empresarial, reduint incidències com a eix fonamental per al futur de l’empresa. 

3.- Disposar d’un personal competent i capacitat en les seves funcions dins del sistema. 

4.- Dotar l’empresa de mitjans i equips moderns que facilitin uns procesos eficaços. 

5.- Assegurar la Qualitat de les nostres obres i instal-lacions, complint els Reglaments i Normes que són d’aplicació.

 

El compliment d’aquesta política, així com la millora contínua de la Qualitat i la Gestió Ambiental, és prioritària. 

Tots els empleats són responsables de complir les prescripcions del Sistema de la Qualitat que els pertoquen.

El Gerent és el responsable de posar tots els mitjans necessaris a l’abast del personal per fer complir els requisits del Sistema de Qualitat i Medi Ambient.

 

Març de 2018