Tot tipus d'instal·lacions:

  • Venda i col·locació de materials d’aïllaments.
  • Calefacció i climatització.
  • Instal·lacions i serveis d’aigua.
  • Energies renovables (solar/biomassa).
  • Enllumenats públics.
  • Soterrament i moviment de línies elèctriques.
  • Adequació i renovació d’espais rurals.
  • Construcció.