•     Línies aèries de baixa i mitja tensió.
  •     Línies soterrades de baixa i mitja tensió.
  •     Centres de transformació
  •      i distribució en baixa i mitja tensió.
  •     Manteniment preventiu i correctiu.
  •     Enllumenats i il·luminacions.
  •     Instal·lacions elèctriques.